částice rozpoznávající signál {4}

angl. signal recognition particles (SRP), částice tvořené bílkovinami a malou molekulou RNA, které zprostředkují interakci ribosomu s membránou endoplasmatického retikula v případě, že vznikající právě synthetisovaný peptidový řetězec má být v endoplasmatickém retikulu posttranslačně modifikován; rozpoznávají specifické sekvence (signály) na N-konci vznikajícího peptidového řetězce.