cDNA {4}

angl. complementary DNA, komplementární DNA, DNA vzniklá reversní transkripcí mRNA.