čepička mRNA {3}

angl. cap, kovalentní posttranskripční modifikace eukaryotní mRNA. K 5´-konci se připojuje neobvyklou 5´-5´-difosfátovou vazbou guanosin (viz nukleotidy), takže vzniká trifosfátový můstek mezi prvním nukleosidem mRNA a připojeným guanosinovým zbytkem, který navíc bývá na atomu N7 methylován. Ribosové zbytky prvních dvou ribonukleotidů mohou být methylovány na uhlíku C2. Prostřednictvím této čepičky se mRNA váže na ribosom; navíc čepička brání 5´-konec mRNA před hydrolysou buněčnými exonukleasami.