cGMP {2}

cyklický guanosin-3´,5´-monofosfát, podobně jako cAMP plní funkci druhého posla. Vzniká působením cytosolového enzymu guanidylátcyklasy na GTP (srovnej adenylátcyklasa). Uplatňuje se zejména ve světločivných buňkách při transformaci světelného signálu na nervový vzruch, podílí se na zpracování endokrinního (hormonálního) signálu a při regulaci napětí hladkého svalstva. Některé látky vyvolávají relaxaci hladkých svalů cév tím, že zvyšují koncentraci cGMP; tímto mechanismem působí i prostředek pro zvýšení mužské potence Viagra.