chaperon {2}

vyslov šaperoun = angl. gardedáma, též chaperonin, bílkovina, podílející se na svinování dalších bílkovin. Chaperony se uplatňují trojím způsobem: a) „pomáhají” bílkovinám správně se sbalit (= nalézt prostorové uspořádání odpovídající nativní konformaci); b) zabraňují bílkovinám svinout se předčasně; c) zabraňují intermolekulárním interakcím ještě nesbalených bílkovin a tím i jejich precipitaci.