cholekalciferol {4}

vitamin D3, forma vitaminu D vznikající v kůži savců působením UV záření, ve výživě je zdrojem vitaminu D máslo, rybí olej, vaječný žloutek a mozek jatečních zvířat.