chromatografie na iontoměničích {3}

angl. ion-exchange chromatography, významná skupina chromatografických technik, umožňujících dělit biologické nízkomolekulární i vysokomolekulární ionty. Stacionární fázi tvoří ionex (anex nebo katex), na nějž se na začátku pokusu naváží ionty opačného náboje obsažené ve vzorku (dělené látky). Poté se změní složení mobilní fáze (hodnota pH nebo koncentrace soli) tak, aby se složky dělené směsi postupně uvolňovaly (desorbovaly). Tak se podařilo již v 60. letech rozdělit všechny kódované aminokyseliny, což umožnilo stanovit celkové aminokyselinové složení mnoha bílkovin.