chromatografie sloupcová {3}

angl. column chromatography, chromatografická metoda, při níž stacionární fáze tvoří sloupec. Je vpravena do válce, který umožňuje přívod a odvod mobilní fáze (tzv. chromatografická kolona, odtud též synonymum chromatografie kolonová, srovnej chromatografie na tenké vrstvě). Na obrázku jsou schematicky zachyceny nejdůležitější součásti chromatografického zařízení, pomocí něhož lze, podle typu použité kolony, provést chromatografické dělení podle různých principů (viz výše).