cukr invertní {2}

směs D-glukosy a D-fruktosy, která vzniká kyselou nebo enzymovou hydrolysou sacharosy. Název je odvozen od toho, že optická rotace této směsi je vlivem D-fruktosy značně záporná (levotočivý roztok), zatímco rotace původní sacharosy je kladná (pravotočivý roztok). Invertní cukr tvoří podstatu medu, jenž vzniká ze sacharosy enzymovou hydrolysou v útrobách včel.