cyklus alaninový {4}

též cyklus glukosa-alaninový, děj probíhající při katabolickém odbourávání bílkovin (resp. aminokyselin) ve svalech. Vzhledem k tomu, že v takovéto situaci zde dochází také ke glykolytickému štěpení glukosy, může být aminoskupina z aminokyselin postupnou transaminací (s L-glutamátem jako meziproduktem) přenesena na pyruvát. Vznikne tak L-Ala, který je vyplavován do krve a odtud vychytáván játry; z jeho dusíku se zde v močovinovém cyklu synthetisuje močovina a uhlíková kostra se ve formě glukosy (viz glukogenese) vrací do cirkulace (srovnej Coriho cyklus).