cyklus C4-rostlin {4}

též Hatchův-Slackův-Kortschackův cyklus, [hečúv, slekúv, korčakúv], cyklus reakcí při fotosynthetické asimilaci oxidu uhličitého u C4-rostlin a u CAM rostlin. Cyklus zahrnuje navázání CO2 na akceptor (fosfoenolpyruvát) a vznik sloučenin se čtyřmi atomy uhlíku (oxalacetát a malát nebo kyselinu asparagovou), sloužících k transportu navázaného CO2 (u C4-rostlin) nebo k jeho uložení do zásoby ve vakuolách (u CAM rostlin). Z těchto látek se CO2 uvolňuje a je pak využíván reakcemi Calvinova cyklu. Po uvolnění CO2 zbývá pyruvát, který slouží k regeneraci primárního akceptoru, tj. fosfoenolpyruvátu, čímž se cyklus uzavírá. Řízeným uvolňováním CO2 se zvyšuje jeho koncentrace v buňkách, kde probíhá temná fáze fotosynthesy, což zlepšuje jeho využití, neboť snižuje podíl fotorespirace. Rostliny s tímto typem metabolismu (např. kukuřice, cukrová třtina, ananasovník) mohou růst i na suchých stanovištích; vyžadují však vysokou ozářenost, neboť v temné fázi spotřebovávají více ATP než C3-rostliny.