cyklus Calvinův {4}

[kaelvinúv], sled reakcí fotosynthetické fixace CO2 bez přímé účasti světla (též temná fáze fotosynthesy). U rostlin probíhá ve stromatu chloroplastů. Podle prvních stálých produktů asimilace, které obsahují tři atomy uhlíku, se tento cyklus nazývá také cyklus C3 a rostliny, které fixují CO2 pouze touto cestou, se nazývají C3-rostliny. Zahrnuje vlastní navázání CO2 na akceptor (ribulosa-1,5-bisfosfát) za vzniku dvou molekul 3-fosfoglycerátu; tato reakce je katalysována enzymem ribulosa-1,5-bisfosfát-karboxylasa/oxidasa (Rubisco). Dvoustupňovou redukcí za účasti NADPH a ATP, které byly získány ve světlé fázi fotosynthesy, vzniká z 3-fosfoglycerátu glyceraldehyd-3-fosfát:
Z této molekuly se mohou cestou glukogenese tvořit molekuly glukosy nebo se z něj může složitou sekvencí reakcí regenerovat molekula akceptoru. V této, tzv. regenerační fázi, vzniká nejdříve molekula ribulosa-5-fosfátu:
Tato molekula je v dalším kroku fosforylována pomocí ATP, čímž vzniká ribulosa-1,5-bisfosfát, a cyklus se uzavírá.