cyklus Coriho {4}

komplexní proces, při němž je laktát, vznikající glykolysou (především v erytrocytech nebo za anaerobních podmínek ve svalech), transportován krví do jater, kde je z něho procesem glukogenese synthetisována glukosa. Ta je opět krví dopravována do tkání, které trvale (erythrocyty) nebo dočasně (svaly) nemohou využívat dýchací řetězec. V játrech je část laktátu aerobně odbourána, čímž se získá ATP, potřebný pro glukogenesi.