cyklus močovinový {1}

též ureogenetický cyklus, ornithinový cyklus nebo malý Krebsův cyklus. Slouží u placentárních savců k eliminaci vysoce toxického amoniaku, který vzniká především odbouráváním aminokyselin (produkty katabolismu bílkovin). Zdrojem jednoho atomu dusíku v molekule močoviny je volný amoniak, zdrojem druhého je aminokyselina L-aspartát (viz kyselina asparagová):
HCO3­ + NH4+ + aspartát → NH2-CO-NH2 + fumarát + H2O
Pro přehlednost zde do sumární rovnice nejsou zahrnuty tři molekuly ATP, které se v průběhu tohoto cyklu štěpí a dodávají energii potřebnou k jeho realisaci; dvě molekuly se štěpí na ADP a jedna na AMP, k synthese jedné molekuly močoviny jsou tedy zapotřebí čtyři jednotky energie ATP. U savců probíhá močovinový cyklus především v játrech (některé reakce v mitochondriích, ostatní v cytosolu buněk).