cyklus pentosový {2}

též pentosafosfátová cesta, fosfoglukonátová cesta nebo hexosamonofosfátový zkrat, komplexní děj, jehož hlavním účelem je získat pro buňku redukční ekvivalenty v podobě NADPH. V první fázi, tzv. oxidační, je výchozí metabolit, glukosa-6-fosfát, dvěma dehydrogenačními kroky převeden na ribulosa-5-fosfát:
glukosa-6-fosfát + 2 NADP+ → ribulosa-5-fosfát + 2 (NADPH + H+) + CO2.
Vzniklá pentosa může být využita pro synthesu nukleotidů, většina je však složitým procesem převedena opět na hexosu; v celkové bilanci této tzv. regenerační fáze vzniká ze šesti molekul pentosafosfátu pět molekul hexosafosfátu. Sumární rovnici celého děje (oxidační i regenerační fáze) lze zapsat:
C6H11O5-OPO32- + 12 NADP+ + 7 H2O → 6 CO2 + 12 (NADPH + H+) + HPO42-.