cyklus pyruvát-malátový {4}

složitý proces, pomocí něhož je z pyruvátucytosolu synthetisován acetyl-CoA a současně se získává NADPH. Část děje probíhá v mitochondrii. Sumární rovnici, kde c značí cytosol a m mitochodrii, lze zapsat:
pyruvátc + NADHc + NADP+c + NAD+m → acetyl-CoAc + NAD+c + NADPHc + NADHm + H+m + CO2
Cyklus je využíván zejména v situaci, kdy glykolysou vzniká v cytosolu velké množství pyruvátu a NADH a je z nich zapotřebí získat acetyl-CoA a NADPH pro biosynthesu mastných kyselin. V průběhu cyklu se spotřebovávají 2 jednotky ATP, které jsou však nahrazeny reoxidací NADHmdýchacím řetězci.