cyklus zbytečný {4}

též psuedocyklus, angl. futile cycle, sekvence reakcí, které mohou vytvářet metabolický cyklus, obvykle však cyklicky neprobíhají, protože celkový zisk užitečné práce by neodpovídal vynaložené energii. Typickým příkladem takového děje je fosforylace fruktosa-6-fosfátu, známá z glykolysy, a hydrolytické štěpení vznikajícího fruktosa-1,6-bisfosfátu, probíhajícího ve stejném kompartmentu (cytosolu) při glukogenesi (viz obr.). Sumárním dějem je tedy štěpení ATP. Za běžných okolností obě reakce neprobíhají současně, neboť jeden z enzymů je vždy inhibován. Některé buňky však využívají tohoto cyklu na produkci tepla.