cystein {1}

Cys nebo C, kódovaná glukogenní aminokyselina. Může být synthetisován ze serinu, přičemž dodavatelem atomu síry je esenciální aminokyselina methionin (podmíněně esenciální aminokyselina). Obsahuje thiolovou skupinu (-SH), která je velmi reaktivní a snadno se oxiduje za vzniku disulfidové vazby. SH skupina dodává postrannímu řetězci Cys polární charakter; může disociovat již ve slabě alkalickém prostředí (pKa ≈ 8). Cys je součástí tripeptidu glutathionu, který se podílí na řadě intracelulárních oxidačně-redukčních reakcí. Dekarboxylací Cys vzniká významný biogenní amin cysteamin. SH skupina cysteinu je součástí aktivního místa některých proteolytických enzymů (tzv. cysteinové neboli SH-proteasy).