cystin {1}

aminokyselina tvořená dvěma molekulami cysteinu spojenými disulfidovým můstkem. V molekulách proteinů vytváří kovalentní spojení, která se podílejí na stabilizaci prostorového uspořádání. Disulfidové můstky mohou být intramolekulární (vnitrořetězcové, uvnitř jednoho peptidového řetězce, vznikají smyčky) nebo intermolekulární (meziřetězcové).