cytokiny {4}

skupina peptidů a bílkovin, vylučovaných živočišnými buňkami a ovlivňující buněčný růst (též růstové faktory). Významnou skupinu tvoří lymfokiny (též interleukiny), bílkoviny uvolňované z aktivovaných buněk imunitního systému a koordinující imunitní odpověď organismu (viz imunita).