cytosol {1}

koncentrovaný koloidní roztok makromolekul a nízkomolekulárních látek tvořící tekutý obsah buňky; jeho součástí však nejsou buněčné organely. U prokaryot jsou pojmy cytosol a cytoplasma totožné; někteří autoři je jako synonyma používají i u eukaryot.