dělení buněk {3}

základní biologický proces, jímž se buňky rozmnožují. Průběh buněčného cyklu je zakódován v genomu buňky. Při dělení buněk musí dojít k několika základním krokům: a) zdvojení genetického materiálu (viz replikace DNA), b) přesun nově vzniklých molekul DNA do oddělených oblastí buňky, c) vytvoření přepážky oddělující dceřiné buňky.