diacylglyceroly {4}

diestery glycerolu s vyššími mastnými kyselinami. Biochemicky jsou důležité 1,2-diacylglyceroly, které vznikají v buněčné membráně z fosfatidátů (především z fosfatidylinositol-4,5-bisfosfátu) působením enzymu fosfolipasa C. Diacylglyceroly působí jako druzí poslové; aktivují enzym proteinkinasu C, která dále ovlivňuje řadu dějů probíhajících v buňce (např. propustnost iontových kanálů a aktivitu dalších enzymů).