diferenciace {3}

biologický proces, při němž z nediferencované buňky (viz buňky kmenové) postupně vznikají buňky různých typů. Tak z oplodněného vajíčka vzniknou postupnou diferenciací všechny typy buněk mnohobuněčného organismu. Podobně z tzv. pluripotentní kmenové buňky kostní dřeně vznikají diferenciací všechny typy krevních tělísek (erythrocyty, leukocyty a destičky). Na rozdíl od živočichů může být u rostlin diferenciace vratná, probíhající např. při vegetativním množení.