dihelix DNA {1}

též dvojitý helix nebo dvoušroubovice, angl. double helix, struktura, v níž jsou dva polydeoxyribonukleotidové řetězce, uspořádané protisměrně (ve smyslu orientace 3´ → 5´-konců), svinuty do tvaru šroubovice kolem společné osy. Toto prostorové uspořádání je stabilisováno vzájemnými interakcemi sousedních pater basí jakož i vodíkovými můstky, které propojují doplňkové base obou řetězců. Dihelix DNA je poměrně proměnlivá prostorová struktura; může se různě ohýbat a natahovat. Funkčně nejvýznamnější změnou prostorové struktury DNA je částečné rozpletení, k němuž dochází při replikaci a transkripci.