dihydroxyacetonfosfát {2}

též glyceronfosfát, meziprodukt glykolysy a glukogenese, účastník glycerolfosfátového kyvadla. Vzniká též v regenerační fázi pentosového cyklu. Redukcí přechází na glycerol-3-fosfát, který je po převedení na kyselinu fosfatidovou prekursorem biosynthesy triacylglycerolů a fosfatidátů.