DNA-polymerasy {2}

enzymy ze třídy transferas, katalysující prodlužování polydeoxyribonukleotidových řetězců. Do reakce vstupují deoxyribonukleosidtrifosfáty, z nichž deoxyribonukleotidy jsou připojovány k rostoucímu řetězci a difosfátové zbytky jsou odštěpovány:
(polydeoxyribonukleotid)n + dNTP → (polydeoxyribonukleotid)n+1 + PPi
Všechny dělící se buňky obsahují DNA-polymerasy, které podle existujícího řetězce DNA (templátu) synthetisují komplementární řetězec (DNA-dependentní DNA-polymerasy). Některé viry (retroviry) obsahují enzym, který synthetisuje DNA doplňkovou k řetězci RNA (RNA-dependentní DNA-polymerasa neboli reverzní transkriptasa, viz reversní transkripce). DNA-dependentní DNA-polymerasa se využívá v genovém inženýrství, především pak při sekvenování DNA a její thermostabilní forma při řetězové polymerasové reakci.