dráhy amfibolické {1}

metabolické dráhy, které slouží jak ke katabolismu, tak k anabolismu; typickými představiteli těchto drah jsou citrátový cyklus nebo pentosový cyklus, který slouží k synthese pentos (stavební kameny nukleotidů a tím i nukleových kyselin), jeho hlavním úkolem je však katabolické odbourávání glukosy a zisk NADPH.