dráhy anaplerotické {1}

metabolické sekvence, které slouží k doplňování meziproduktů cyklických drah (viz cyklus metabolický), zejména citrátového cyklu. Příkladem jednoduché anaplerotické reakce je karboxylace pyruvátu na oxalacetát (počáteční fáze glukogenese); složitějším dějem je pak glyoxylátový cyklus, který synthetisuje čtyřuhlíkaté meziprodukty citrátového cyklu z dvouuhlíkatých produktů β-oxidace mastných kyselin.