droga {4}

látka ovlivňující činnost organismu a sloužící jako léčivo; v užším smyslu přírodní nebo synthetická látka využívaná (nebo zneužívaná) k ovlivnění nervové soustavy.