druh biologický {3}

základní taxonomická kategorie používaná v systematice organismů. Jedinci stejného druhu se navzájem genotypicky podobají, žijí v určitém teritoriu, plodně se kříží a sdílejí i řadu shodných genetických (karyotyp) či biochemických (polymorfismy DNA a bílkovin) znaků. Podle zásad binomické nomenklatury se druhový název skládá z označení rodu a druhového jména, tedy např. bříza bělokorá (latinsky Betula pendula).