dvojvrstva lipidová {1}

rovinná struktura, kterou mohou vytvořit určité amfipatické molekuly ve vodném prostředí. Je tvořena dvěma vrstvami těchto molekul, při čemž jejich nepolární části směřují do centra dvojvrstvy a polární hlavice interagují s vodou. Tato struktura tvoří základ všech biologických membrán; hlavními typy amfipatických molekul jsou zde fosfatidáty, sfingomyeliny, plasmalogeny a u živočichů cholesterol.