elektroda enzymová {4}

elektrochemické čidlo obsahující imobilisovaný enzym, který katalysuje reakci, při níž vzniká nebo se spotřebovává reaktant, na jehož koncentraci je čidlo citlivé. K nejznámějším patří amperometrické kyslíkové čidlo s glukosaoxidasou (viz obr.); rychlost spotřeby kyslíku a vzniku peroxidu vodíku v enzymové reakci je zde úměrná koncentraci stanovované glukosy. Výhodou enzymových elektrod je zejména vysoká specifita, rychlost analysy a relativně nízké náklady na jedno stanovení.
1. Pt-Ir drátek zapojený jako anoda (+)
2. Ag-katoda, pokrytá vrstvou AgCl tvoří referentní argentchloridovou elektrodu (-)
3. gel obsahující Cl-
4. membrána s kovalentně imobilisovanou glukosaoxidasou