elektroforesa {2}

soubor separačních metod, které využívají k dělení látek jejich odlišnou pohyblivost ve stejnosměrném elektrickém poli; elektromigrační metoda. V současné době je nejrozšířenější elektroforetickou metodou tzv. gelová elektroforesa, při níž se látky rozdělují na základě pohyblivosti v gelu; k nejběžnějším patří polyakrylamidový a agarosový gel. Ve srovnání s „volnou” elektroforesou v roztoku je zde snížena difuse a molekuly se proto lépe separují. Pohyblivost v gelu je výrazně ovlivněna velikostí molekul; existují i varianty této metody (elektroforesa v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti dodecylsíranu sodného, angl. sodium-dodecyl-sulphate-polyacrylamide-gel-electrophoresis, SDS-PAGE), kde se molekuly bílkovin dělí téměř výhradně podle své molekulové hmotnosti. Velký význam má gelová elektroforesa i při studiu nukleových kyselin, např. při jejich sekvenování DNA Sangerovou dideoxy-metodou.