enantiomery {1}

stereoisomery, které se k sobě mají jako zrcadlové obrazy; na všech centrech chirality mají opačnou konfiguraci, např. D-glukosa a L-glukosa.