enzymy {1}

biokatalysátory se strukturou biopolymeru (většinou bílkoviny); z řeckého en=v a zymé=kvas. Téměř všechny metabolicky významné reakce jsou katalysovány enzymy; tvoří až 90 % počtu buněčných bílkovin. V současnosti je dobře popsáno a charakterisováno více než 2 000 enzymů. Největší rozdíl mezi enzymy a chemickými katalysátory je ve specifitě enzymové katalysy; enzym vždy katalysuje jen přeměnu určité skupiny substrátů (viz specifita substrátová) a jen určitý typ reakce (viz specifita účinku). Enzymy, stejně jako chemické katalysátory, neovlivňují energetiku reakce; z toho vyplývá, že urychlují průběh reakcí oběma směry a že v rovnovážných systémech neovlivňují výtěžek reakce. Enzymy v současné době nacházejí široké praktické uplatnění; používají se ve všech odvětvích potravinářského průmyslu, v textilním, papírenském a farmaceutickém průmyslu a v zemědělství; nejznámější aplikací je použití hydrolas v pracích prostředcích. Pro svou specifitu se využívají i pro účely analytické.