enzymy - regulovatelnost aktivity {1}

základní vlastnost enzymů, umožňující řízení chemických dějů v buňce. Aktivita enzymů může být regulována na několika úrovních: