enzymy - rozdělení do tříd {1}

Podle charakteru katalysované reakce (podle specifity účinku) se enzymy dělí do šesti tříd na:
  1. oxidoreduktasy (katalysují intermolekulární oxidačně-redukční reakce, např. ethanol + NAD+ → acetaldehyd + NADH + H+);
  2. transferasy (přenos chemických skupin z molekuly donoru na akceptor, např. ATP + glukosaglukosa-6-fosfát + ADP);
  3. hydrolasy (štěpení vazeb vodou, např. sacharosa + H2O → glukosa + fruktosa);
  4. lyasy (nejčastěji adice na dvojnou vazbu nebo eliminace za vzniku dvojné vazby, např. hydratace fumarátu v citrátovém cyklu -OOC-CH=CH-COO- + H2O → -OOC-CH(OH)-CH2-COO-);
  5. isomerasy (isomerace, např. D-glukosaD-fruktosa nebo L-alaninD-alanin);
  6. ligasy (spojení dvou molekul, k němuž se dodává energii štěpením ATP nebo GTP, např. karboxylace pyruvátu na oxalacetát CH3-CO-COO- + CO2 + ATP + H2O → -OOC-CH2-CO-COO- + ADP + Pi).