enzymy imobilisované {1}

enzymy, lokalisované v určitém prostoru, kde si zachovávají svoji biologickou aktivitu. Přirozeně imobilisované jsou enzymy, které jsou součástí biologických membrán. Z technologických důvodů je často vhodné rozpustné enzymy imobilisovat; největší výhodou takto upravených biokatalysátorů je skutečnost, že se mohou snadno regenerovat a používat opakovaně.