erythrocyt {3}

červená krvinka, krevní tělísko bikonkávního tvaru. Obsahuje vysokou koncentraci hemoglobinu (přes 30 % hm.) a jeho funkcí je přenášet kyslík z plic do tkání; podílí se také na transportu CO2 z tkání do plic. Erythrocyty tvoří přibližně 40 % objemu krve, a proto jejich vlastnosti rozhodují o hydrodynamickém chování této kapaliny. Zralé savčí erythrocyty neobsahují jádro. Protože nemají ani mitochondrie, nemohou využívat citrátový cyklus, β-oxidaci mastných kyselin ani dýchací řetězec; nejdůležitějšími katabolickými procesy jsou pro ně mléčná glykolysa a pentosový cyklus. Jejich buněčná membrána obsahuje na vnitřní straně mohutnou dvourozměrnou strukturu periferních bílkovin (tzv. membránový skelet), který udržuje integritu a zvláštní tvar těchto tělísek.