ETC {2}

electron-transport chain, viz elektron-transportní řetězec.