eukaryota {1}

organismy s morfologicky diferencovaným buněčným jádrem (eu = pravý, karyos = jádro, viz organismy - rozdělení podle vnitřní organisace buněk). Mezi eukaryota patří živočichové, rostliny, vyšší i nižší houby (včetně kvasinek) a protozoa (prvoci).