F0F1-ATPasa {2}

enzym z třídy hydrolas, který s využitím energie proton-motivní síly zajišťuje ve vnitřní membráně mitochondrie synthesu ATP. Skládá se ze dvou nekovalentně spojených částí: transmembránový kanál (F0) umožňuje pasivní transport protonů z mezimembránového prostoru do matrix a oligomerní hlavice (F1), která zajišťuje vlastní reakci ADP + Pi → ATP + H2O. Podobný enzym mají respirující prokaryotacytoplasmatické membráně a rostliny v membráně thylakoidu (CF0CF1-ATPasa).