FAD {1}

flavinadenindinukleotid, kofaktor, jehož strukturní základ tvoří heterocyklická isoalloxazinová struktura, která je v oxidované formě žlutá, redukcí (přijetím dvou atomů vodíku, na obrázku jsou redukující se dusíkové atomy označeny *) přechází na bezbarvou formu. Isoalloxazin připojený na cukerný alkohol ribitol je vitamin B2, riboflavin. FAD je prosthetickou skupinou mnoha enzymů třídy oxidoreduktas, a to zejména oxidas (např. viz glukosaoxidasa), ale i dehydrogenas, které katalysují odtržení dvou atomů vodíku z alkanového řetězce za vzniku dvojné vazby (sukcinátdehydrogenasa v citrátovém cyklu, acyl-CoA-dehydrogenasa v β-oxidaci mastných kyselin). Podobnou funkci zastává i flavinmononukleotid (FMN, viz obr.), významný zejména jako prosthetická skupina kotveného komplexu I v dýchacím řetězci.