faktory srážení krve {4}

molekulové komponenty, které se účastní komplexního procesu krevní koagulace. Mezi tyto faktory jsou (nebo byly) řazeny nejen enzymy koagulační kaskády, ale také fibrinogen, vitamin K (viz fyllochinon) a vápenaté ionty.