fenotyp {3}

zjevné nebo jinak měřitelné charakteristiky organismu, které jsou důsledkem interakce jeho genetické výbavy (viz genotyp) a prostředí, v němž probíhá jeho individuální vývoj.