FeS-proteiny {2}

bílkoviny, které obsahují (nehemově) vázané ionty železa. Železo zde obvykle vytváří komplexní struktury s atomy elementární síry; celá prosthetická skupina je k peptidové části molekuly připojena prostřednictvím postranních řetězců cysteinu a někdy též histidinu. FeS-proteiny působí jednak jako přenašeče elektronů (viz ferredoxiny), jednak jako enzymy ze třídy oxidoreduktas, které přenášejí elektrony od jednoho substrátu k druhému (tzv. transelektronasy, např. kotvené komplexydýchacím řetězci). Elektrony jsou přenášeny tak, že Fe3+ v prosthetické skupině se dočasně redukuje na Fe2+.