fibrin {2}

bílkovinná struktura nerozpustná ve vodě, produkt koagulace krve. Vzniká z bílkoviny fibrinogenu přítomné v krevní plasmě, a to účinkem enzymu thrombinu za přítomnosti vápenatých iontů. Thrombin odštěpuje z fibrinogenu dva páry tzv. fibrinopeptidů (značených A a B), čímž ho převádí na aktivní formu, tzv. fibrinmonomer, jehož samovolnou polymerací vzniká fibrinové vlákno. Ve vzniklém polymeru se působením specifického enzymu vytvářejí příčné kovalentní vazby mezi postranními řetězci kyseliny glutamové a lysinu, čímž se vzniklý fibrin stabilisuje. Při poranění cév tak vzniká, s pomocí dalších účastníků tohoto procesu (krevní destičky, erythrocyty), poměrně pevná struktura (krevní sraženina), která zabraňuje dalšímu krvácení.