fibrinogen {2}

jedna z největších a nejhojnějších bílkovin krevní plasmy, je obsažen také v krevních destičkách. Je prekursorem fibrinu, je to jediný protein plasmy schopný koagulovat. Je tvořen dvěma trojicemi polypeptidových řetězců Aα, Bβ a γ; značky Aα a Bβ označují kompletní polypeptidové řetězce s fibrinopeptidy A a B, které se odštěpují thrombinem (viz fibrin). Peptidové řetězce jsou navzájem propojeny disulfidovými můstky.