fosfatasy {2}

skupina enzymů ze třídy hydrolys, které odštěpují esterově vázaný zbytek kyseliny fosforečné. Např. v glukogenesi se uplatňují při odštěpování fosfátového zbytku z fruktosa-1,6-bisfosfátu či glukosa-6-fosfátu. Proteinfosfátfosfatasy hrají významnou roli při regulaci enzymové aktivity. V klinické biochemii se v krevním séru stanovují dva isoenzymy: aktivita tzv. alkalické fosfatasy s pH-optimem > 7 (obvykle 8-9) bývá zvýšena při onemocněních kostí zatímco kyselá fosfatasa (pH-optimum < 7, obvykle 5-6) je markrem karcinomu prostaty.